Antropología Inuit

Conferència. La religió dels inuit. Entre el xamanisme i el cristianisme

Fecha: 11/03/2019

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran Associació CIC

Lloc:  Auditori Joan XXIII (Edifici de la CIC)
Hora: 17.00 h
Adreça: Via Augusta 205. 08021 – Barcelona

L’arribada de l’home blanc a l’Àrtic, va suposar per als inuit entrar en un procés d’aculturació traumàtic que va desembocar en una greu pèrdua de la seva identitat cultural. Els inuit van anar adoptant la cultura material d’Occident, ressentint-se conseqüentment la seva economia de subsistència tradicional. La religió animista va ser substituïda per la religió cristiana i en molt poc temps, els xamans van deixar de tenir un rol social important dintre de la pròpia comunitat. Però els missioners que van arribar a l’Àrtic no tan sols van dur la paraula de Déu als nadius sinó que a més van aconseguir que els inuit poguessin també expressar-se a través de la llengua escrita, fins al punt de convertir-se en el primer poble en la història de la humanitat a eliminar l’analfabetisme.