Antropología Inuit

Exposición «Viatge a la terra dels inuit» Centre Cívic Pere Pruna de Barcelona (2017)

Viatge a la terra dels inuit, una mirada antropològica. Fotografies, dibuixos i textos. Del 10 de maig al 25 de maig de 2017.

A través dels ulls i les paraules d’en Francesc Bailón Trueba, antropòleg i viatger polar, ens aproparem als inuit, un poble més conegut pel seu nom que per la seva realitat cultural. Anirem a la recerca dels poetes de l’Àrtic, ja que antigament els inuit solucionaven els seus conflictes interns, improvisant cançons i poemes. A través de les fotografies recollides al llarg de les expedicions àrtiques dutes a terme per l’autor en els darrers 15 anys, ens endinsarem en el poble inuit, un dels últims bufs d’humanitat que li queden a aquest planeta. Aquesta exposició és sens dubte una oportunitat única per saber d’on venim i en el que ens hem convertit.

Enlace para ver entrevista: http://beteve.cat/francesc-bailon-exposa-les-seves-vivencies-amb-la-cultura-inuit-al-cc-pere-pruna/

Enlace para ver reportaje de la exposición: https://youtu.be/bUD80unigt4